Úvod - Servis a kvalita - Návod na montáž interiérových dveří

Návod na montáž interiérových dveří.
Doporučení postupu montážních prací při osazování dřevěných interiérových dveří do stavebně připravených otvorů.

Požadavky na vytvoření podmínek jakostního osazení interiérových dveří:
– Výrobek prochází kontrolou před balením ve výrobní společnosti a je označený o provedené kontrole.
– Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu k montáži interiérových dveří.
– Stavba musí být připravena, tzn., musí být dokončeny všechny mokré procesy na stavbě (hrubé omítky a betonové potěry).
– Relativní vlhkost vzduchu nesmí být uvnitř místností vyšší jak 50%.
– Stavební otvory musí být minimálně cca o 2-3 cm větší než je vnější rozměr dveří (zárubní).
– Montážní skupina musí v zájmu zákazníka i výrobce splnění těchto podmínek zkontrolovat.

Vlastní montážní postup:
1. Dveřní křídlo se vysadí ze sestavy a uloží se bezpečně tak, aby nedošlo k jeho poškození. Zárubeň se po složení (návod na montáž zárubně) umístí do stavebního otvoru.
2. Zárubeň se ve stavebním otvoru ukotví pomocí dřevěných klínků nebo jiných montážních přípravků a upevní do vodorovné a svislé polohy.
3. U větších zárubní dveří se protilehlé strany rámů vypnou pomocí technologicky nutné rozpěry, která se umístní zpravidla uprostřed výšky ostění tak, aby následně při kotvení a při utěsňování zárubně nedošlo k jeho prohnutí. Rozpěra se vyjímá až po bezpečném vytvrdnutí PUR pěny (viz bod 5).
4. Po ukotvení se zárubně dveří utěsní ve stavebním otvoru po obvodu nízko expanzní PUR pěnou. Při této operaci se maximální pozornost věnuje jednak množství pěny (podle postupu dodavatele(výrobce) pěny a jednak tomu, aby nedošlo ke znečištění lakovaných částí zárubně (hrozí poškození povrchové úpravy zárubni dveří).
5. Po vytvrzení expanzní PUR pěny se zbytek pěny odřeže a dojde k montáži cílových obložek, které se připevní k zárubni.
6. Osadí se dveřní křídla a seřídí se kování, čímž je vlastní montáž ukončena.
7. Po ukončení montáže se zkontroluje povrch dveří, čistota a napnutí těsnění, čistota a funkce všech částí kování výrobku. Odvedená práce a všechny funkce se předvedou zákazníkovi, od kterého si montážní skupina vyžádá potvrzení Předávacího protokolu. Zákazníkovi se poté předají všechny doklady.