Einführung - Service und Qualität - Technické dodací podmínky pro okna a vstupní dveře

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PRO OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE SCHS STOLÁRNA s.r.o
Tyto technické dodací podmínky (dále jen TDP) jsou jednak zdrojem informací o technickém provedení dřevěných eurooken a dřevěných vstupních dveří pro prodejce (pro zákazníky) a jednak závazným materiálem, který je přílohou jako nedílná součást rámcové kupní smlouvy mezi výrobně obchodní firmou SCHS a sloužící jako podklad k posuzování oprávněnosti reklamací na výrobky výrobce. Součástí TDP je i doporučení výrobce k montáži výrobků u zákazníka a doporučení výrobce k seřizování, udržování a ošetřování výrobků zákazníkem.

Několik slov úvodem:
Vážení zákazníci,
Pokud čtete tyto technické dodací podmínky jako přílohu smlouvy, kterou jste uzavřeli s firmou SCHS s.r.o. na dodávku dřevěných euro oken, vstupních dveří nebo zimní zahrady, gratulujeme Vám k Vašemu rozhodnutí. S našimi výrobky budete využívat veškeré výhody, které lze v této oblasti získat a navíc jste osobně přispěli k udržování respektive k nezhoršování našeho životního prostředí. Jménem výrobce SCHS s.r.o. Vám a všem Vašim blízkým přejeme hodně radostných chvil při užívání našich výrobků. Výhody, které hovoří pro dřevěné okno a vstupní dveře od firmy SCHS

Příspěvek životnímu prostředí. Naše dřevěná okna, vstupní dveře a zimní zahrady jsou vyrobeny ze 100% z ekologicky čistých přírodních materiálů, jejich výroba, užívání i jejich konec v daleké budoucnosti jsou šetrné k životnímu prostředí, téměř všechny použité komponenty jsou po skončení své životnosti recyklovatelné.

Zvuková izolace. Dřevěná okna i vchodové dveře poskytují vynikající zvukovou izolaci. Profily ze dřeva ve spojení se speciálními skly dosahují optimálních hodnot zvukové izolace ve výši přes 40 dB, což odpovídá třídě zvukové izolace 6 /nejvyšší je třída 7). Jsou vhodné dokonce pro použití na letištích. Za takovými okny můžete uvolněně poslouchat klasickou hudbu a pouliční hluk zůstane venku.

Ochrana proti požáru. Dřevo má jako organický materiál mimořádné vlastnosti v případě požáru. Dlouho si zachovává svou pevnost. Při zuhelnatění povrchu vznikne izolační vrstva a dřevo hoří stále pomaleji do hloubky. Nízký koeficient tepelné vodivosti (dřevo jehličnatých stromů 0,14W/m2K je přitom rozhodující. Okna zasklená protipožárním sklem jsou schopna odolávat šíření ohně až 90 minut (třída požární odolnosti F90). Při požáru nevznikají dioxiny, furany a kyselina chlorovodíková jako u výrobků plastových.

Stabilita / pevnost. Dřevěná eurookna vynikají svou stabilitou a pevností a to bez ohledu na velikost či tvar výplní. Okenní rámy se působením slunečního záření ohřívají až na 80°C. To však není pro dřevěná okna žádný problém, dřevo má nejnižší součinitel délkové roztažnosti ze všech okenních materiálů. Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken a následkem může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému dešti. Součinitel délkové roztažnosti dřeva je naopak velmi příznivý a umožňuje díky bezpečné statice neuvěřitelné množství konstrukčních řešení, které oceňují stavebníci a architekti. Díky své stabilitě je dřevo materiálem, který rovněž dobře odolává pokusům o vloupání.

Životnost. Materiál, konstrukce a kvalita zpracování jsou zárukou dlouhé životnosti. Žádný jiný materiál neprokazuje svou životnost přesvědčivějším způsobem než dřevo. Ještě dnes se používají okna i dveře, kterým je více než 100 let, ačkoli byla tehdy vyrobena méně dokonalými technologiemi. Jiné materiály musí svou životnost teprve dokázat. Moderní ekologické a zdravotně nezávadné barvy jsou dlouhou dobu skutečnou ozdobou vnímanou i náročnými uživateli a přitom propouští páry. Jejich odolnost vůči UV záření zaručuje zachování originálního barevného odstínu po dlouhou dobu.

Tepelná izolace. Dřevo poskytuje vynikající tepelnou izolaci. Ta je vyjádřena hodnotou koeficientu prostupu tepla a činí 1,1 až 1,3 W/m2K. Tyto vynikající hodnoty tepelné izolace dřeva zabraňují rovněž vyzařování chladu okenního rámu a tím i kondenzaci vodních par. Dotyk přirozeného dřeva, i když je venku chlad, Vás o tom spolehlivě přesvědčí. Shrnuto na závěr, ušetříte za topnou energii a snížíte tak náklady na provoz. Raduje se nejen Vaše peněženka nýbrž i životní prostředí, méně topného materiálu totiž znamená i nižší vylučování oxidu uhličitého. Jako přírodní materiál (a díky své schopnosti nasát vodní páru z okolního vzduchu, ukládat a opět vydávat) zajišťuje dřevo příjemné klima v prostoru. Člověk vyloučí denně dýcháním až 1,5 l vody. V případě dřeva nemá plíseň šanci a Vy žijete v příjemném a zdravém prostředí.

Shrnutí:
Dřevo stále dorůstá, má nejlepší ekologickou bilanci a dá se snadno zpracovávat a to při úspoře energie. Nízká hmotnost, vynikající pevnost, nízký součinitel roztažnosti, vysoká odolnost a velice dobré izolační vlastnosti jsou zárukou dlouhé životnosti, velkého množství architektonických řešení, dobrých užitných vlastností a hospodárnosti. Dřevěná okna jsou opravitelná, ekologická a při požáru neuvolňují dioxiny. Budou Vás chránit před hlukem, průvanem a netvoří ve stavbách negativní tepelné mosty. Nedochází k žádným zbytečným ztrátám energie! Přírodní vlastnosti dělají ze dřeva pěkný, uživatelsky příjemný a výrazný materiál. Tento přírodní materiál zajišťuje příjemné klíma v prostoru a vytváří atmosféru vzbuzují dobrou náladu. Dřevěná okna a vstupní dveře od naší skupiny firmy SCHS prošla náročnými testy a zkouškami v akreditovaných zkušebnách, mají platné certifikáty o shodě s dokumentací i legislativou EU a jsou vyráběné v podmínkách certifikovaného systému jakosti ISO 9000 : 2000. Ať Vám naše výrobky hodně dlouho a k Vaší plné spokojenosti slouží!