Einführung - Service und Qualität - Péče o produkty SCHS

Váženy zákazníku,
gratulujeme Vám k Vašemu rozhodnuti zakoupit si od naši firmy SCHS s.r.o. dřevěná euro okna, vstupní dveře nebo zimní zahradu. S našimi výrobky budete využívat veškeré výhody, které lze v teto oblasti získat, a navíc jste osobně přispěl k udržování respektive k nezhoršováni našeho životního prostředí. Celá naše firma vám přejeme, aby Vám naše výrobky věrně sloužily plnému účelu ještě dlouho po skončeni garanční lhůty a aby i esteticky dojem z nich byl trvaly, doporučujeme Vám následující komplexní systém peče o ně.


Co udělat nejdříve po namontování výrobků?

Po zabudovaní výrobků do stavby je nutné se postarat o dobré větráni, aby ve fázi vysoké stavební vlhkosti nedošlo k poškozeni funkce i povrchové úpravy oken /viz. tipy ke správnému větrání/. Chraňte okna zvláště během stavebních a omítkových prací, abyste vyloučili poškozeni a skvrny na rámech, skle a kováni. K ochraně těchto časti by měly byt použity pouze lepící pásky stálé proti UV zářeni, které se snášejí s vodou ředitelnými akrylátovými laky. Doporučujeme typ Tesa 4438, nevhodné pasky mohou při jejich odlepováni strhnout část vrchního nátěru. Toto nebezpečí hrozí i při delším nalepeni doporučených typů pasek, proto se vždy snažte odstranit pasky nejpozději do 10 dnů po jejich nalepeni na výrobky. Pokud na okně přece jen zůstane zbytek pasky, zásadně nepoužívejte k jejímu odstraněni organická nebo syntetická rozpouštědla, místo přebruste jemným smirkovým plátnem a následně přetřete lakem, který je součástí příbalu dodavky. Po ukončeni stavebních prací je nutné základní očištění rámů za vlhka. Pro čištěni používejte jen prostředků neškodných k životnímu prostředí. Nepoužívejte v žádném případě agresivní látky jako syntetická či organická rozpouštědla a práškové čističe, nebo alkalické víceúčelové čističe.


Tipy ke správnému větrání

Množství páry ve fázi výstavby.Během stavby unika z nové vnitřní omítky a cementového potěru enormní množství vodní páry. Souvislost mezi vznikajícím množstvím páry a dobou, po kterou vodní pára při neexistenci větráni difunduje stěnami a okny lze vysvětlit na následujícím přikladu: v místnosti o ploše 30 m2 se vypaří z cementového potěru o sile 4 cm a z vnitřní omítky o sile 1,5 cm během doby schnuti cca 4 týdny asi 500 l vody, což odpovídá objemu vodní páry 620 000 l. Přes lakovaný okenní rám 1,25 x 1,25 m může při uzavřených oknech unikat pouze 1,25 l vodní páry za hodinu. Z přikladu je zřejmé, že bez dostatečného větráni nelze vodní páru unikající z vnitřní omítky a cementového potěru v krátké době odstranit. Následkem chybějícího větráni difunduje para kritickými místy do dřeva, kde kondenzuje a zvyšuje vlhkost dřeva na hodnotu přes 30 %, což vede k poškozeni vrstvy klihu, nebo ke zhoršenému otevíraní křidel a zvyšuje možnost napadeni dřevokaznými houbami. V extremním případě může dojit na vnější straně nátěru k tvorbě bublin naplněných vodou. Během stavebních prací a následující doby vysychání lze tyto škody eliminovat intenzivním větráním /např. vyklopeným oknem/.

Vaše dřevěná okna (vstupní dveře, zimní zahrada) byla v naši lakovně ošetřena pomoci ekologické metody ochrannou a dekorativní povrchovou úpravou, která zároveň ochraňuje dřevo proti vlhkosti,napadeni plísněmi a UV zářeni.


Péče o kování

Ke správné a dlouho trvající funkci kováni je nutné o něj náležitě pečovat již při stavebních pracích. Jde především o řádné zakrytí horní hrany křidla, nůžek, ložiska nůžek, dolního ložiska rámového i křídlového. Písek ze stavebních materiálů může způsobit poškozeni především uvedených dílů kováni. Pokud se i přes důkladně zakryti zanese prach či písek do kováni, je nutné jej řádně vyfoukat a poškozené díly promazat. Všechny díly kováni je nutné jednou za rok mazat. K tomu používejte jen takové prostředky, které nenarušuji ochrannou vrstvu proti korozi a nezanechávají tmavé mastné skvrny na povrchové úpravě oken nebo ji nenarušuji. Pokyny výrobce kováni k jeho seřizováni a údržbě najdete v příloze.

Péče o sklo
Zásady péče o sklo zná každá hospodyňka. My proto pouze doporučujeme, aby na myti skel byly používány jen takové mycí prostředky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, šetrné k pokožce rukou a šetrné k barevné lazuře Vašeho okna. Výběr takových prostředků je dnes obrovský, v každé drogerii jsou připraveni zákazníkovi poradit.

Závěr
Dodržování doporučení výrobce Vašich oken a vstupních dveří je pro dlouhou životnost vašich oken velice důležité a je i podmínkou pro trvání poskytnuté záruky. Přejeme Vám dlouhotrvající pohodu při užívání našich výrobků a v případě potřeby jsme připraveni Vám poskytnout bližší radu nebo kompletní servis.

Přílohy ke stáhnutí
Návod k ošetření a obsluze